MYŚLIBÓRZ — ZABYTKI

Myślibórz - stolica gminy i powiatu myśliborskiego, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym i licznymi zabytkami jest również sam w sobie atrakcyjny turystycznie.

Staromiejska dzielnica o kształcie niemal kolistym zachowała średniowieczny plan lokowanego na prawie magdeburskim miasta. Otoczona jest fragmentami ceglano - kamiennych murów obronnych z XIV w. W linii murów zachowane dwie czworoboczne, ceglane wieże bramne: Brama Nowogrodzka i Brama Pyrzycka, a ponadto cylindryczna, ceglano - kamienna Baszta Prochowa, zwieńczona krenelażem.

W centrum miasta znajduje się prostokątny rynek otoczony domami z przeł. XVIII i XIX w. Pośrodku niego wznosi się późnobarokowy ratusz z 1771 r., piętrowy, założony na rzucie prostokąta. Zdobi go rokokowy kartusz, umieszczony w trójkątnym tympanonie. Obecnie ratusz jest siedzibą władz miasta i gminy.

Nad rynkiem wznosi się gotycki kościół famy z pocz. XV w., z fragmentami pierwotnej budowli granitowej z 2 poł. XIII w., zachowanymi w prezbiterium. Potężna kwadratowa wieża zakończona jest stożkowym hełmem: od wsch. portal renesansowy z 1585 r. Prezbiterium i nawy sklepione kolebkowo z lunetami, kruchta nakryta sklepieniem krzyżowym. Cenne wyposażenie wnętrza: bogato rzeźbiony barokowy ołtarz główny z 1697 r. oraz ambona z ok. poł. XVII w.

Cennym zabytkiem gotyku jest też znajdujący się przy ul. Pionierów dawny kościół i klasztor podominikański z XIII-XV w., obecnie Myśliborski Ośrodek Kultury. Kilkakrotnie przebudowywany po pożarach i wojnach zatracił wewnętrzne cechy stylowe. Zachował się gotycki portal z 2 połowy XIII w. i dzwonnica konstrukcji ryglowej z XVIII w. W jednej z sal dawnej szkoły klasztornej (Biblioteka Miejska) podziwiać możemy niezwykłe sklepienie kryształowe, w innej pięknie odrestaurowane sklepienie krzyżowo — żebrowe wsparte na stojącej centralnie w pomieszczeniu kolumnie.

Za Bramą Nowogrodzką, przy rozwidleniu dróg do Lipian i Gorzowa Wielkopolskiego kaplica św. Gertrudy z pocz. XV w., z profilowanym portalem. Przy ul. Bohaterów Warszawy 74 dawna kaplica Św. Ducha z XIV w., później spichlerz, adaptowany dziś na Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Przy ul. Piłsudskiego, na dawnym skrzyżowaniu dróg do Chojny i Kostrzyna, gotycka kaplica Jerozolimska z 1514 r.

Oprac. za: M. Sobiegraj, Z BIEGIEM MYŚLI nr 2 (3) 2000
Rafał Topolski, Klasztor dominikański w Myśliborzu, Z BIEGIEM MYŚLI nr 3 (4) 2000

 

Wiadomości
ogólne
Gmina
Zabytki
Rezerwaty
turytstyka
Okoliczne
miejscowości
Mapa
zabytków
str. główna