MYŚLIBÓRZ — REZERWATY PRZYRODY & TURYSTYKA

Pod względem geograficznym gmina usytuowana jest na Pojezierzu Myśliborskim, które z kolei stanowi południową cześć Pomorza Zachodniego. Na obszarze gminy znajduje się ponad 20 jezior, z których największym jest Jezioro Myśliborskie o powierzchni 618 ha. Prawie wszystkie jeziora stwarzają dogodne warunki do żeglarstwa, kajakarstwa oraz są rajem dla wędkarzy. Plaże, pomosty i łagodne brzegi powodują, że każdy może wybrać korzystną dla siebie formę wypoczynku. Ośrodek Sportów Wodnych "Szkuner" umożliwia uprawnionym osobom wypożyczenie jachtów, a nawet zdobycie uprawnień żeglarskich. Jeziora są siedliskiem różnorodnego ptactwa, a nad Jez. Myśliborskim spotkać można tak ciekawe okazy jak perkozy, nury, czaple, żurawie a nawet kormorany. Atrakcją przyrodniczą w tym zakresie są rezerwaty:

  • JASNE JEZIORO - florystyczny rezerwat częściowy o powierzchni 3,10 ha. Rezerwat florystyczny, znajdujący się na pograniczu gmin Myślibórz i Lipiany. Ogólna powierzchnia rezerwatu 15,32 ha, z czego w gminie Myślibórz występuje 3,10 ha. W pobliżu znajdują się miejscowości Derczewo, Mielęcinek i Sitno. Rezerwat obejmuje płytką odnogę jeziora, z przyległymi szuwarami. Obiekt ten jest cenny nie tylko ze względu na wartości florystyczne, ale również ze względu na piękno krajobrazu. Ochroną objęta jest tu także wolfia bezkorzeniowa, jedna z najmniejszych roślin wodnych. Jest to wolno pływająca roślina, w kształcie kulistym, a jej wielkość wynosi 1 - 1,5 mm. Tworzy własny zespół roślinny, w którego skład wchodzi rzęsa trójrowkowa. Wytworzyły się tu także inne zbiorowiska z roślinami zakorzenionymi jak: rdest ziemnowodny, wywłucznik okółkowy, rogatek sztywny i krótkoszyjkowy. Kwitnące grzybienie i grążele oraz osoka aloesowata dodają piękna tafli jeziora.
  • TCHÓRZYNO - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 32 ha, znajdujący się 2 km na południe od wsi Sitno w obrębie leśnictwa Derczewo. Obejmuje wody jeziora Tchórzyno (Tarnowskie) o powierzchni 26 ha oraz torfowisko o powierzchni 6 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania torfowiska z bardzo bogatą i rzadką roślinnością, powstałego w kredzie jeziornej i zarastającego jeziora, z podwodnymi łąkami złożonymi głównie z glonów - ramienic. W rezerwacie spotkać można z roślin: marzycę czarniawą, goryczkę błotną, storczyki, między innymi: kukawki, purpurowe i szerokolistne oraz kruszczyki błotne.
Jeziora są więc największym atutem turystycznym gminy, a ich położenie wśród lasów i łąk stanowi dodatkową atrakcję dla turystów. Lasy zajmują niewielką powierzchnię gminy, ale i one mają wielu amatorów grzybów, jagód oraz myślistwa. Inną atrakcją gminy jest dość wyraźny pas moreny czołowej w południowej części gminy. Tutaj znajduje się następny rezerwat przyrody:

  • DŁUGOGÓRA - Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 120,36 ha, znajdujący się w gminie i Nadleśnictwie Myślibórz, Leśnictwo Chłopowo, przy drodze z Czernikowa do Piaseczna. Został utworzony w 1991 roku. Celem ochrony jest zachowanie unikalnego i urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze. Długogóry to nazwa grupy pagórków moreny czołowej, zbudowanych głównie z gliny, z dużą ilością głazów narzutowych różnej wielkości. Kilka z nich uznano za pomniki przyrody. Pomiędzy wzgórzami znajdują się wgłębienia , z których wiele wypełnionych jest wodą, tworząc oczka o powierzchni 10 - 100 m2. Drzewostany, głównie bukowe, często przekroczyły już 100 lat (najstarszy okaz - 140 lat). Występuje tutaj znaczna ilość drzew, głównie buki o parametrach pomników przyrody, których obwód na wysokości 1,3 m od ziemi przekracza 300 cm.

Z roślin chronionych spotykamy w rezerwacie: cisy, marzanki wonne; grzyby: sromotniki bezwstydne, szmaciaki gałęziste, soplówki gałęziste. Ze zwierząt chronionych występują: traszki zwyczajne, padalce oraz ptaki: kruki, sowy, dzięcioły i przelotnie ptaki drapieżne. Do ciekawostek rezerwatu zaliczyć należy roślinę mięsożerną - pływacza drobnego.

SZLAKI TURYSTYCZNE:

Szlak niebieski 12,0 km
PRZEBIEG: Myślibórz (0,0) cmentarz wojenny (3,5) grodzisko (4,7) - Dąbrowa (6,9) J. Łubie (10,8) - Głazów (12,0)

Szlak niebieski 18,0 km
PRZEBIEG: Lipiany (0,0) Osetna (3,5) - ośrodek campingowy przy J. Chłop (4,6) przesmyk między J. Chłop i J. Grochacz (pole biwakowe) (6,2) Derczewo (8,1) Sitno (11,3) J. Sitno Wielkie (12,2) Tetyń (18,0)

Szlak czarny (łącznikowy) 3,9 km
PRZEBIEG: Głazów ośrodek campingowy przy J. Chłop

M. Sobiegraj, Z BIEGIEM MYŚLI nr 2 (3) 2000

 

Wiadomości
ogólne
Gmina
Zabytki
Rezerwaty
turystyka
Okoliczne
miejscowości
Mapa
zabytków
str. główna