BOLESZKOWICE - INFORMACJE OGÓLNE
Najbardziej na południowy zachód wysunięta gmina powiatu myśliborskiego w województwie zachodniopomorskim. Od północy graniczy z gminą Mieszkowice w powiecie gryfińskim, od wschodu z gminą Dębno, od południa z miastem Kostrzyn w powiecie gorzowskim, województwo lubuskie. Zachodnią granicę gminy tworzy rzeka Odra, która jednocześnie jest granicą państwową z Niemcami.
Gmina Boleszkowice weszła w skład powiatu myśliborskiego w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski z dniem
1 stycznia 1999 roku.

W skład gminy Boleszkowice wchodzi 10 sołectw: Boleszkowice, Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Porzecze, Reczyce, Szumiłowo, Wysoka. 14 miejscowości, m.in.: Krępno, Milicz, Ponikła, Przewóz Chlewicki, Pyza, Smolary Namyślińskie, Śliwica, Wielopole, Zaborze.

Obszar gminy liczy 13468 ha, w tym 6993 ha stanowią lasy, czyli ponad 50% powierzchni gminy. Pozostałe tereny to użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska), wody, mokradła, nieużytki. Liczba ludności 3225 osób, w tym 1605 kobiet. Średnie zaludnienie wynosi 24 osoby na km kwadratowy. Przyrost naturalny 7 osób, saldo migracji 22 osoby. 567 osób pracuje w rolnictwie indywidualnym, a 235 w gospodarce narodowej i sferze budżetowej. Bezrobotni zarejestrowani 152. (dane 1998). Oprócz pięknych i bogatych w runo leśne i zwierzynę lasów, bogactwami naturalnymi są jeszcze kruszywa budowlane (Chlewice, Kaleńsko), złoża gazu ziemnego i ropy naftowej (Namyślin), oraz "biały węgiel" rzeki Myśli (elektrownie wodne: Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin, Reczyce). Od 1877 roku przez teren gminy przebiega linia kolejowa łącząca Szczecin - Gryfino - Chojnę - Boleszkowice - Namyślin - Kostrzyn, oraz drogi: nr. 118, Szczecin - Gryfino - Chojna - Boleszkowice - Chwarszczany - Kostrzyn, nr. 127, granica państwa Porzecze - Namyślin - Gudzisz Chwarszczany - Dargomyśl - Dębno.

Marek Karolczak, Kwartalnik "Z BIEGIEM MYŚLI" nr 2 (3) 2000 r.

 

Informacje
ogólne
Historia
Historia - c.d.
Przyroda
Informacje
praktyczne
Herb
Chwarszczany
Namyślin
<- POWIAT