DĘBNO - INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Dębno od 1 stycznia 1999 roku wchodzi w skład powiatu myśliborskiego, sąsiadując od południowego-zachodu z gminą Boleszkowice, a od północy z gminą Myślibórz. Od zachodu graniczy z gminami Mieszkowice i Trzcińsko Zdrój w powiecie gryfińskim. Wschodnią granicą gminy jest granica województwa zachodniopomorskiego i sąsiaduje na tym odcinku z gminami Lubiszyn, Witnica i Gorzów Wlkp. w województwie lubuskim.

Powierzchnia gminy wynosi 31878 ha, z czego lasy stanowią 15615 ha (48%), grunty orne 12577 ha (40,2%) a wody 739 ha.

Liczba ludności gminy wynosi 21498, z czego w mieście Dębnie mieszka 14621 osób.


M. Karolczak, "Z BIEGIEM MYŚLI" Kwartalnik Regionalny, Myślibórz 2000

 

Informacje
ogólne
Historia
Turystyka
Okoliczne
miejscowości
Gaz i ropa
<- POWIAT