POWIAT MYŚLIBÓRZ — INFORMACJE
Historia: Początki powiatu sięgają 1816 roku, kiedy w wyniku pruskiej reformy administracyjnej został utworzony powiat myśliborski (Kreis Soldin). W skład powiatu wchodziły cztery miasta: Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Pełczyce. W takim stanie powiat przetrwał do 1945 r. Po wojnie Lipiany i okolice zostały przyłączone do powiatu pyrzyckiego. Powiat myśliborski w granicach województwa szczecińskiego istniał do reformy administracyjnej w 1975 roku. Po likwidacji powiatów, gminy byłego powiatu: Barlinek, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Różańsko i Staw znalazły się w granicach województwa gorzowskiego. Od 1 stycznia 1999 roku powiat tworzą następujące gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski w województwie zachodniopomorskim.

Położenie: Powiat myśliborski jest najdalej na południowy-zachód wysuniętym powiatem województwa zachodniopomorskiego. Południowo-zachodnią granicę powiatu stanowi granica państwowa na rzece Odrze, na południu graniczy z powiatem gorzowskim w woj. lubuskim, oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim, na wschodzie z powiatem choszczeńskim, na północy z powiatami gryfińskim, pyrzyckim i stargardzkim.
Powiat położony jest na bardzo atrakcyjnym turystycznie, malowniczym Pojezierzu Myśliborskim, i częściowo na Nizinie Gorzowskiej. Przez teren powiatu przepływa rzeka Myśla, która uchodzi do Odry w okolicach wsi Chlewice.

  • Informacje statystyczne:

Powierzchnia: 1187 km2,
Sołectwa: 84,
Miejscowości: 204,
Gminy: 5, miasta: 3 (Barlinek, Dębno, Myślibórz),
Ludność: ogółem 70442, na km2 59,3, mężczyźni 34785, kobiety 35657, przyrost naturalny 120, saldo migracji 205.
Rynek pracy: pracujący w gospodarce narodowej 13890, pracujący w rolnictwie indywidualnym 5235, bezrobotni zarejestrowani 4471, Podmioty gospodarki narodowej: ogółem 4264.
Użytkowanie gruntów: powierzchnia ogółem 118671 ha, użytki rolne razem 54354 ha, lasy 49911 ha, pozostałe grunty 14406 ha,
Szkolnictwo w roku szkolnym 1998/99: Szkoły podstawowe 36, uczniowie 9010, szkoły średnie, ogólnokształcące 5, uczniowie 1281, szkoły zawodowe 25, uczniowie 3742,
Biblioteki publiczne 18, kina 1 (Dębno, Myślibórz), muzea 2 (Barlinek, Myślibórz),
Służba zdrowia: szpitale 2 (Barlinek, Dębno), przychodnie 6, ośrodki zdrowia 6, apteki 10,
Turystyczna baza noclegowa: obiekty 19, hotele 2, miejsca noclegowe 803, całoroczne 322.

 

 

Informacje
Herb i flaga
Myślibórz
<- POWIAT