NOWOGRÓDEK POMORSKI
Gmina Nowogródek Pomorski leżąca w południowej części województwa zachodnio-pomorskiego, na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza Myśliborskiego. Po reformie administracyjnej kraju, od 1999r. jest częścią powiatu myśliborskiego. Południową jej część zajmują lasy Puszczy Barlineckiej. Strona północna to tereny rolnicze, rozrzucone między jeziorami i lasami. Teren gminy przecina dolina rzeki Kłodawki.

Powierzchnia, na której rozpościera się gmina Nowogródek Pomorski, to 14. 615 ha, w tym 6.603 ha stanowią użytki rolne (45%). Wielkość obszarów leśnych i gruntów zadrzewionych, oraz jeziora (46% powierzchni gminy) stanowi dobrą bazę do rozwoju turystyki i agroturystyki. 9 jezior, o łącznej powierzchni 312 ha i sosnowe lasy otaczające ich czyste wody przyciągają coraz większe rzesze turystów spragnionych ciszy i kontaktu z przyrodą. Szczególnie jeziora: Karskie Wielkie i Parzeńsko, położone w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stanowią miejsca licznie i chętnie odwiedzane.

Walory środowiska naturalnego, a głównie bliskość czystych jezior predestynują gminę Nowogródek Pomorski do rozwijania funkcji turystyczno - rekreacyjnych.

Siedziba władz gminnych znajduje się w Nowogródku Pomorskim. Dawniej - miejscowość o statusie miasteczka, obecnie - wieś oddalona 4 km od drogi A- 3, na trasie Myślibórz Barlinek. Posiada drogi lokalne do Karska i Giżyna. Najbliższe jezioro znajduje się w odległości 3 km na wschód. To jezioro Karskie Wielkie.

M. Gryko, "Z BIEGIEM MYŚLI" Kwartalnik Regionalny, Myślibórz 2000.

 

Informacje
Turystyka
Miejscowości
Zabytki
Telefony
<- POWIAT